Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 
                                                                                                                                                                                       …………………………………, dn. ………………
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                ………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                                ………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                                ………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                          imię, nazwisko i adres konsumenta
Elpunkt 
Hubert Grzywacz
ul. Graniczna 1
55-330 Źródła

                                                                  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy nr ……… zawartej dnia ………………………… dotyczącej zakupu towaru/usługi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                  podpis konsumenta